شقايق فراهانى در شب گشت

شقايق فراهانى در شب گشت شقايق فراهانى گفت : خواستيم به اطلاع برسونيم كه امشب ، خدا بخواهد مصاحبه در برنامه ” شب گشت” پخش خواهد شد . بابت لغو برنامه ، هفته پيش هم پوزش مى طلبيم . شب خوبى داشته باشيد.

ادامه مطلب